Corona-update vanuit Kenia (II)

Van zuster Jacinta ontvingen wij de volgende update met betrekking tot de Corona-situatie in Kenia. Graag willen we dit met u delen.

Mail: 7 april 2020

In Kenia zijn we nog gewoon aan het werk, maar iedereen dient om 7 uur thuis te zijn. Sommige plekken in de hoofdstad zijn gesloten. Nairobi heeft het grootste aantal Corona-besmettingen, en daarom staan sommige buurlanden reizen vanuit Nairobi niet langer toe.

Op dit moment zijn er 11 patiënten, maar dit aantal groeit snel. Iedereen dient daarom gezichtsmaskers te dragen. Het is niet makkelijk voor mensen die geen baan hebben, omdat de ‘gewone’ klusjes – zoals kleding wassen – nu wegvallen. Dat is erg moeilijk. Ook zijn veel hotels gesloten. Onze meisjes die kapper zijn, hebben geen klanten en dus geen inkomen.

Het is niet gemakkelijk. Alleen de rijken kunnen thuisblijven omdat zij alles hebben wat nodig is.

We blijven daarom hopen dat deze situatie snel tot een einde komt.

Mail: 10 april 2020

Beste Tilly,

Festiviteiten worden niet toegestaan. Mensen dienen bij hun familie te blijven en mogen niet naar de kerk. Mensen maken hier hun eigen sanitizers en de mensen die dat zelf niet kunnen kopen het van hen.

Belangrijker dan sanitizers voor onze meisjes in de sloppenwijken is eten. Sommige heben namelijk niks te eten. Het plan voor Pasen is om thuis te blijven en om te bidden en te reflecteren.

Ik hoop dat het Coronavirus snel overgaat. Ik praat via de telefoon met de meisjes. Ik moedig hen aan en probeer hen hoop te geven.

Ik hoop dat jullie allen een zalig Pasen hebben.

Zuster Jacinta

Het verhaal van Valentine

Omdat ik als eerste kind geboren ben – buitenechtelijk – in een gezin van zeven, heb ik sinds mijn jeugd al veel meegemaakt. Het grootste deel van mijn jeugd was ik alleen, en de grootmoeder van mijn moeders kant had de zorg over mij op zich genomen. Mijn biologische vader heb ik nooit kunnen ontmoeten omdat hij is overleden voordat ik geboren werd. Mijn moeder is inmiddels getrouwd met mijn stiefvader, die zich niet in mij interesseert.

Ik heb me regelmatig verwaarloosd en gefrustreerd gevoeld. De opvoeding door mijn grootmoeder heeft me bewust gemaakt van de beperkingen die weeskinderen kunnen ervaren, en dat het leven niet altijd gemakkelijk is. Ik voelde mij regelmatig verwaarloosd, teleurgesteld en gefrustreerd – alleen mijn grootmoeder zorgde voor mij en heette mij welkom.

Het was in 2017 dat mijn leven moeilijker werd. Ik besloot een relatie aan te gaan met een man die me kon ondersteunen, maar dit was helaas niet van lange duur. Hij ging bij me weg nadat ik zwanger werd en hij liet me alleen achter. In april 2018 beviel ik van een geweldig jongetje, die gezond is – dankzij de steun die ik krijg vanuit het Jamaa outreachprogramma.

Elke dag dank ik God met heel mijn hart. Ik ben nu een gelukkige vrouw. Ook dank ik God voor het feit dat ik in contact ben gekomen met zuster Jacinta. Zij is de reden waarom ik vandaag de dag kan lachen. Dankzij haar kan ik doorstuderen en in juli dit jaar hopelijk mijn diploma in informatiecommunicatietechnologie behalen. Ik kan nu mijn huur betalen zonder te worden lastiggevallen of buitengesloten zoals vroeger.

Mijn zoontje is gezond en ik kan het me veroorloven om hem en mezelf van kleding te voorzien. Ook ben ik in staat om een klein spaarpotje op te bouwen door kleine klusjes te doen als ik niet naar school hoef. Ik heb altijd gehoopt een groots persoon te zijn in mijn leven en mijn gemeenschap. Om te bereiken wat mijn ouders niet konden toen ze mijn leeftijd hadden.

Ik houd van reizen en lezen. In de toekomst zou ik graag een eigen huis willen bouwen. Dat is mijn grootste wens. Ik bid dat mijn dromen en wensen gerealiseerd kunnen worden.

Tot slot wil ik graag zeggen dat ik mij dankbaar voel om een van de begunstigden van Jamaa te zijn. Ik ben ontzettend dankbaar. Nogmaals wil ik zuster Jacinta bedanken en iedereen waarmee zij samenwerkt. God zegene u en ik dank u wel.

Corona-update vanuit Kenia

Van zuster Jacinta ontvingen wij de volgende update met betrekking tot de Corona-situatie in Kenia. Graag willen we dit met u delen.

Kenia, 25 maart 2020

Het Corona virus heeft de hele wereld in één klap in angst gebracht. Vrijwel alles is tot stilstand gekomen. Ik hoop en bid dat dit alles snel voorbij is.  

Hier in Kenia begon het allemaal niet zo snel, maar sinds vorige week zijn er zo’n 25 besmettingen gemeld. Scholen gaat dicht, universiteiten sluiten – ook die waar onze meisjes studeren. Het is een grote uitdaging voor hen, zeker voor degene die in de sloppenwijken wonen. Deze lijken namelijk gesloten te gaan worden om mensen van elkaar te scheiden. Somme mensen zullen overlijden: niet door Corona, maar door honger. De meerderheid van onze meisjes en hun kinderen leeft met deze bedreiging in het achterhoofd. Ons land is niet zoals ontwikkelde landen, waar arme mensen worden voorzien van eten.

Onze meisjes zijn nu bij hun familie. Ik stuur ze de gebruikelijke hulp voor hun baby’s, en voor degene voor wie we een plek hebben gehuurd is er wat geld voor eten. Hopelijk komt deze situatie snel tot een einde en kunnen de meisjes weer gaan studeren in mei.

We moeten op dit moment allemaal in veiligheid blijven en hopen dat deze situatie geen negatieve invloed uitoefent op onze donateurs. Ons project is volledig afhankelijk van de hulp die het Kenya Fonds ons biedt. Van Tilly kreeg ik de vraag – die bij het bestuur speelde – of het wellicht mogelijk was om de meisjes samen op te vangen, bijvoorbeeld in de gerenoveerde keuken, iets wat jaren geleden werd gedaan in het Jamaa home. Dit is helaas niet mogelijk omdat het Jamaa home is gesloten. We werken nu immers met het outreachprogramma, waarbij we meisjes slechts tijdelijk in opvanghuizen plaatsen als ze zwanger zijn en dit voor hen noodzakelijk is. Daarna regel ik met het huis hoe we het meisje kunnen ondersteunen gedurende de zwangerschap en na de bevalling, om zo het meisje in staat te stellen om terug naar school te kunnen gaan.

Voor nu blijven we hopen dat het met iedereen goed blijft gaan en dat we snel weer terug kunnen gaan naar een normale situatie.

Ik wil u nogmaals ontzettend bedanken voor alle steun die u de meisjes en mij geeft. Laten we allemaal hoop houden.

Wees gezegend en blijf veilig.

Zuster Jacinta

Het verhaal van Scolar

Mijn naam is Scolar en ik kom uit de Kiambu-regio. Mijn moeder is overleden gedurende het jaar dat ik bij het Jamaa Home verbleef, en nu hebben ik en mijn vier broers en zusjes geen ouders meer. Mijn zoontje van vijf woont daarom bij mijn oudere zus als ik naar school ben. 

Op dit moment ben ik bezig met de opleiding Elektrotechniek en gaat het goed met mijn gezondheid en heb ik veel energie. Het gaat goed op mijn opleiding en ik vind het ontzettend leuk. Ik hoop dat ik een baan kan vinden zodra ik mijn opleiding heb afgerond zodat ik voor mijn zoontje en voor mijn broers en zussen kan zorgen. 

Als ik naar huis ga, dan woon ik bij mijn oudere zus. Soms ga ik echter naar het huis van mijn grootmoeder, maar daar word ik niet goed behandeld. Mijn moeder was namelijk niet getrouwd en een alleenstaande moeder met vijf kinderen, en dat wordt niet geaccepteerd binnen onze cultuur. 

Mijn zoontje is nu vijf jaar oud en gaat naar de 1e klas, en dat gaat erg goed. Hij is gezond en – ondanks zijn leeftijd – een dapper jongetje! 

Mijn plan is om te blijven leren en een baan te krijgen, zodat ik kan zorgen voor mijn zussen en voor de opleiding van mijn zoontje. Ook hoop ik anderen in nood in onze omgeving te kunnen ondersteunen. 

Als ik mijn leven nu vergelijk met hoe dit eerder was, dan gaat het nu stukken beter en ben ik gelukkig. Ik ben ontzettend blij dat ik mijn zus heb die op me let en een soort moeder voor me is. 

Mijn hobby’s zijn het lezen van boeken, zwemmen en het bezoeken van weeskinderen en anderen mensen in moeilijke situaties. 

Tot slot zou ik graag alle sponsors en mensen die goed doen willen bedanken. God zegene u! Het Jamaa Home heeft mij, en mijn kind, ontzettend geholpen en ik hoop dat ze dat zullen blijven doen gedurende de laatste fase van mijn opleiding. 

Het verhaal van Teckler

Mijn naam is Teckler, 21 jaar oud, en ik kom uit Kajiado County. Ik woon bij mijn moeder en ik ben in 2014 bij Jamaa terechtgekomen. Ik werd gered van een huwelijk: ik was namelijk uitgehuwelijkt aan een man die ouder was dan mijn grootvader. Hij sloot me op in zijn huis en verkrachtte me elke avond, totdat ik zwanger raakte. Toen hij het me toestond het huis uit te gaan, ben ik gered door de mensen van de kerk en naar Jamaa gebracht. Ik was ontzettend bang en vol van angst vanwege de bedreigingen die ik had gekregen. 

Toen ik mijn baby kreeg in 2014, gaf Jamaa mij de mogelijkheid om terug naar school te gaan. Ik heb de middelbare school inmiddels afgerond en ben nu bezig om mijn diploma in gemeenschapsgezondheid en ontwikkeling te behalen. 

Op dit moment gaat het goed met mij. Ik leef een stressvrij leven en ik dank God dat ik gezond en energiek ben. Ook mijn thuissituatie is fijn. Ik woon bij mijn oudere broer, die getrouwd is en vijf kinderen heeft. Ze houden van mij en van mijn kind. 

Mijn plan is om mijn studie af te ronden en om een goede baan te krijgen. Ik zou graag mijn familie willen ondersteunen. Ook droom ik ervan om andere meisjes zoals ik te helpen zodat ze hopelijk kunnen inzien dat hun leven waardevol is. 

Mijn leven is nu goed, omdat de mensen die mij uitgehuwelijkt hebben nu van me beginnen te houden en zien dat het goed met me gaat. Ik ben erg blij en ik geniet van het leven. Mijn hobby’s zijn voetbal, het zingen van nieuwe hymnen en spelen met vrienden. Graag wil ik nog zeggen dat ik me heb gerealiseerd dat stoppen met school niet meteen het einde van je leven betekent. God heeft een doel voor alles wat er gebeurt in je leven. Gedurende de tijd dat ik uitgehuwelijkt was, heb ik nooit opgegeven. Ik bleef geloven dat dit niet het einde was. Daarom wil ik ook God bedanken omdat ik nu weer aan het studeren ben en het goed gaat met mijn zoontje. 

Ik ben ontzettend geholpen door het Jamaa home en ik weet niet hoe mijn leven er zonder hun hulp uit zou hebben gezien. Ik ben ontzettend dankbaar voor jullie steun en God zegene u.