Home

Over ons

Het Kenya Fonds zet zich in voor jonge moeders die, tegen hun wil in, vaak zwanger zijn geworden door verkrachting of incest. De moeders zijn zeer jong; 11 tot 18 jaar oud. Door middel van een passende opleiding bieden wij de jonge moeders en hun kindje een toekomst.

In Kenia werken wij samen met de Congregation Sisters of Our lady of Charity Kenya, een zusterorde die de zwangere meisjes opvangt en passende hulp biedt. De voor ons project verantwoordelijke zuster beoordeelt in samenspraak met de meisjes welke opleiding zij, na de bevalling, het beste kan gaan doen. De meest jonge moeders volgen een opleidingen tot kapster, naaister, boekhoudster, onderwijzeres of secretaresse. 

De zwangere meisjes ontvangen de hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Lukt dat niet, omdat de familie het meisje heeft verstoten, dan wordt ze door de zusterorde opgevangen in een crisiscentrum. De meisjes worden tijdens de zwangerschap regelmatig bezocht door de zuster. Er wordt gekeken waar zij kunnen bevallen. Vaak is dat in een ziekenhuis in de buurt.

Na de zwangerschap is de jonge moeder op zichzelf aangewezen. Ze heeft geen middelen om een opleiding te volgen. Geen beroepsopleiding betekent geen inkomen. In 1991 is daarom het project opgestart wat de kern is geworden van het Kenya Fonds van vandaag. Het Kenya Fonds biedt de jonge moeders de mogelijkheid om een beroepsopleiding te beginnen, zodat zij in het levensonderhoud van haarzelf en van haar baby kan voorzien. Hierdoor krijgen ze de kans op een menswaardig bestaan.

Er komt veel bij kijken om een moeder haar opleiding te laten volgen. Soms gaan ze naar een kostschool, dus moet er opvang voor de baby worden geregeld. Als er geen familie beschikbaar is moet die opvang worden bekostigd. Verder zijn er kosten voor voeding, uniform, boeken en vervoer. Afhankelijk van de mogelijkheden van het meisje volgt zij een opleiding tot kapster, naaister, accountant, onderwijzer of secretaresse. Sinds 1991 hebben meer dan 600 meisjes een opleiding afgerond dankzij hulp van het Kenya Fonds.

Door de kleinschaligheid van ons project komt iedere gedoneerde euro terecht bij de jonge moeders; het bestuur is onbezoldigd. Dankzij onze ANBI-status zijn giften vrijgesteld van belasting. We hebben een netwerk van 125 vaste donateurs; daarnaast ontvangen we incidenteel giften van kerken, serviceclubs of andere charitatieve organisaties. Via de halfjaarlijkse nieuwsbrief en de website worden zij geïnformeerd.

Wilt u het Kenya Fonds ook steunen? U vindt hierover meer informatie op de pagina Doneren.