Doneren

Wilt u het Kenya Fonds ook steunen? Doneer eenvoudig via Paypal door op onderstaande knop te klikken:

Natuurlijk kunt u ook een (eenmalige) gift overmaken op rekeningnummer NL 25 RABO 0366 1757 69. Wilt u in het vervolg ook de nieuwsbrief ontvangen? Vermeld dan uw naam en (e-mail)adres bij ‘betalingskenmerk’ zodat we u in de toekomst op de hoogte kunnen houden. 

Daarnaast kunt u het Kenya Fonds steunen met periodieke schenkingen, legaten en/of erfenissen. Ook kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om specifiek één meisje te helpen, door haar volledige opleiding en opvang van haar en haar kindje te betalen (in 2019 bedroegen de gemiddelde kosten per jaar EUR 1000,00). Verder kunt u het Kenya Fonds steunen bij crowdfundingacties voor specifieke doelen die van tijd tot tijd plaatsvinden.

Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met het bestuur.*

*Het Kenya Fonds is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onze stichting zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie: anbi.nl.

Besteding van uw donatie